You are currently viewing SOS „Grywalizacja”: jest tak wiele narzędzi do grywalizacji, ale jak z nich korzystać?

SOS „Grywalizacja”: jest tak wiele narzędzi do grywalizacji, ale jak z nich korzystać?

Jak widzieliśmy w naszym Zestawie Narzędzi Technicznych, wiele narzędzi może być wykorzystywanych do włączania elementów grywalizacji do lekcji i tworzenia zajęć opartych na grywalizacji.

Przede wszystkim, aby wybrać odpowiednie narzędzie musisz mieć jasny cel nauczania, który chcesz osiągnąć, a dopiero potem zdecydować jaki rodzaj aktywności chcesz zrealizować: od quizów po gry ucieczkowe, od interaktywnych filmów po fiszki itp.

Jednak często szeroki zakres dostępnych narzędzi i brak zaufania do własnych umiejętności cyfrowych może zniechęcać do korzystania z tych narzędzi, które są przydatne do zwiększania zaangażowania uczniów, motywacji i zabawy, a także do poprawy ich umiejętności uczenia się i dynamiki w klasie.

Źródło: Katerina Holmes, Pexels

Ale nie musisz być geniuszem komputerowym lub informatycznym: z niewielką pomocą (naszą!) i odrobiną praktyki te platformy cyfrowe nie będą miały więcej tajemnic.

Od czego zacząć?

Jednym z celów naszego projektu jest zapewnienie zasobów, które mogą pomóc wszystkim nauczycielom w podejściu do grywalizacji, nawet po raz pierwszy, z praktycznymi i łatwymi do powtórzenia przykładami.

Dlatego też wraz z kursem e-learningowym wyjaśniającym w prosty sposób czym jest grywalizacja i jak krok po kroku realizować lekcje oparte na grywalizacji oraz Sekwencjami Pedagogicznymi (przykładami lekcji opartych na grywalizacji, które wykorzystują narzędzia Zestawu Narzędzi Technicznych) pracujemy również nad Arkuszami Narzędzi Objaśniających.

Arkusze narzędzi objaśniających szczegółowo wyjaśniają etapy korzystania z narzędzi znajdujących się w sekwencjach pedagogicznych i odtwarzania rozważanego elementu grywalizacji. Każdemu krokowi towarzyszą obrazy, które sprawiają, że cały proces jest bardziej bezpośredni, a na końcu można zobaczyć utworzony projekt końcowy.

Począwszy od tego jak się zalogować, a skończywszy na tym jak wybrać i zmodyfikować wybrany szablon itp. arkusze narzędzi objaśniających mają na celu poprowadzenie użytkownika przez odkrywanie narzędzia i dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji w jasny i prosty sposób.

Źródło: steveriot1, Pixabay

Nauczyciele będą mieli dostęp do gotowych do użycia materiałów i wyjaśnień technicznych aby zintegrować grywalizację z nauczaniem i odkryć jak łatwo tworzyć quizy, fiszki, gry ucieczki, interaktywne zdjęcia i wiele więcej!