You are currently viewing Nowe wyzwanie w doskonaleniu nauczycieli – kurs online na temat wykorzystania grywalizacji na lekcjach

Nowe wyzwanie w doskonaleniu nauczycieli – kurs online na temat wykorzystania grywalizacji na lekcjach

Po opracowaniu Kompendium metod na temat wykorzystania grywalizacji na lekcjach w ramach projektu GDL, a także Zestawu narzędzi z przykładami platform, do których można uzyskać dostęp w celu stworzenia lub wykorzystania grywalizacji, nadszedł czas, aby zaprojektować strukturę bezpłatnego kursu online dla nauczycieli, trenerów i edukatorów, w szczególności dla edukacji przeduniwersyteckiej, w celu rozwijania ich umiejętności cyfrowych, uświadomienia potrzeby i zalet korzystania z zasobów cyfrowych w celu integracji grywalizacji (takich jak narzędzia, aplikacje i platformy), dostarczenia wskazówek i przykładów w celu zwiększenia motywacji nauczycieli do włączania grywalizacji do swoich lekcji, podniesienia jakości edukacji włączającej, a tym samym stymulowania zaangażowania i uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych. 

Dlaczego powinniśmy stosować grywalizację?

  • Grywalizacja może być wybitnym kluczem do sukcesu w różnych aspektach życia;
  • Grywalizacja pomaga połączyć pracę z zabawą, czyniąc lekcję bardziej atrakcyjną i angażującą uczniów. Każdy kontekst nie będący grą może stać się bardziej angażujący poprzez zastosowanie grywalizacji.

W prostych słowach, grywalizacja oznacza integrację istniejącego środowiska z mechaniką gry. Zasadniczo grywalizacja przyjmuje kluczowe elementy gier, takie jak projekt, działanie lub aktywność, zabawa i konkurencja, a następnie stosuje je poprzez mechanikę gry, taką jak punkty, odznaki i rankingi.

Kurs, zbudowany z 4 modułów, 11 lekcji teoretycznych i praktycznych, dostarcza jego uczestnikom 15 sekwencji pedagogicznych o treści aplikacyjnej oraz przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem narzędzi grywalizacji w nauczaniu online (synchronicznym i asynchronicznym), 30 objaśniających arkuszy narzędziowych do dzielenia się konkretną wiedzą i wszystkimi niezbędnymi informacjami do zastosowania technik grywalizacji, tak aby użytkownicy mogli przećwiczyć doświadczenie uczenia się….

Kurs będzie również zawierał przewodniki jak tworzyć własne narzędzia pedagogiczne, zalecenia dotyczące integracji z różnymi formatami, narzędziami i platformami do grywalizacji, które zostały już zebrane w Toolboxie, a na koniec dostarczy więcej informacji dotyczących włączania i wykorzystywania narzędzi grywalizacji w nauczaniu i będzie szkolił umiejętności cyfrowe nauczycieli, aby wdrożyć lub stworzyć własne treści z wykorzystaniem grywalizacji w klasach online i twarzą w twarz.

Kurs ten będzie miał znaczący WPŁYW na nauczycieli, którzy będą doskonalić swoje umiejętności cyfrowe (storyboarding, grafika online) w praktycznym kontekście. Zwiększy to ich zdolność do wykorzystania i tworzenia własnych lekcji z wykorzystaniem grywalizacji.

Ponadto, kurs online zapewnia TRANSFEROWALNOŚĆ – treść kursu zostanie przetłumaczona na 5 języków, udostępnione zostanie przejrzyste wideo/tutorial ze wsparciem napisów.  Wszystkie treści będą aktualne i istotne dla wszystkich europejskich edukatorów i nauczycieli. 

Ponadto, aby zapewnić jego TRWAŁOŚĆ, kurs pozostanie online jako darmowy, otwarty materiał cyfrowy, dostępny dla wszystkich, nawet po zakończeniu projektu.    

W ten sposób nauczyciele mogą czynić postępy w swojej działalności dydaktycznej, osiągać lepsze wyniki w pracy z uczniami, włączać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do własnego kształcenia oraz zapewniać kształcenie zgodne ze standardami europejskimi, które odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom szkoleniowym.


Bibliografia:

  1. “Gamificarea: o cheie proeminentă pentru succes în diferite aspecte ale vieții” https://ro.myservername.com/how-make-agile-estimation-process-easy-with-planning-poker
  2. Adriana Șurcă “Despre gamificare” https://www.elearning.ro/despre-gamificare
  3. Adriana Șurcă “Integrarea în educație a strategiilor de „Gamification” și „Game-Based Learning” – Între trend și exigență” https://www.elearning.ro/integrarea-in-educatie-a-strategiilor-de-gamification-si-game-based-learning-intre-trend-si-exigenta