REZULTATY PROJEKTU GDL

Wyniki projektu zostaną przetłumaczone na 6 języków krajów partnerskich (EN, EL, RO, FR, IT i PL).

Cel projektu: wspieranie nauczycieli i uczniów szkół średnich poprzez nabywanie i opanowanie nowych innowacyjnych narzędzi i metod pedagogicznych do wdrażania praktyk grywalizacji w uczeniu cyfrowym.

R1: Kompendium metod grywalizacji w cyfrowym nauczaniu

Zawiera informacje o rozwoju i stanie grywalizacji w edukacji cyfrowej. Celem jest zbadanie, w jaki sposób różne teorie w literaturze znajdują odzwierciedlenie w praktyce oraz w edukacji cyfrowej i warunkach uczenia się, zidentyfikowanie luk oraz przedstawienie przeglądu aktualnego stanu wiedzy i zaleceń dotyczących ulepszeń.

R2: Techniczny Toolbox

Przegląd czterdziestu obecnie dostępnych zasobów, narzędzi i oprogramowań online, które można wykorzystać do grywalizacji w nauce cyfrowej. Wybór tych narzędzi opiera się na zaleceniach nauczycieli oraz na priorytetach: możliwości wykorzystania w procesie nauczania i dostępności tych narzędzi.

R3: Moduł e-learningowy

Darmowy kurs online dla nauczycieli, trenerów i edukatorów, w szczególności szkół średnich.

Ma na celu zwiększenie ich zrozumienia i zaufania do korzystania z grywalizacji w nauce cyfrowej w prosty i praktyczny sposób.

R4: Sekwencje pedagogiczne

Przykłady 15 scenariuszy lekcji wykorzystujących elementy grywalizacji do nauki cyfrowej. Opisują one pedagogiczną implementację i zastosowanie narzędzi i zasobów wykorzystywanych do grywalizacji w cyfrowym uczeniu się, jako przykłady przypadków dla różnych grup wiekowych.

R5: Arkusze narzędzi wyjaśniających

Arkusze z objaśnieniami zawierające szczegółowy proces i kroki, które nauczyciel powinien wykonać w odniesieniu do zastosowania narzędzi do grywalizacji w każdej sekwencji stworzonej w Rezultacie 4 (sekwencje pedagogiczne).