Grywalizacja w nauczaniu cyfrowym

Nagła i znaczna zmiana w nauczaniu cyfrowym jaka nastąpiła w związku z pandemią COVID-19 miała znaczący wpływ na nauczanie i metody nauczania oraz na konsekwencje w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i innowacyjnego podejścia do uczenia się. Dowody wskazują, że istnieje zasadnicza potrzeba ponownego przemyślenia pedagogiki w erze cyfrowej, integrowania innowacyjnych podejść najbardziej dostosowanych do uczenia się online oraz wsparcia nauczycieli w korzystaniu z narzędzi, tak aby ich uczniowie byli bardziej zaangażowani i kompetentni.

Grywalizacja ma ogromny potencjał w zakresie ułatwiania tego popytu i z tego względu powinna być stosowana i wzmacniana. Jest to jednak dość nowe pojęcie i nie jest ono jeszcze dobrze zbadane i zintegrowane z ustawieniami cyfrowego uczenia się. Pomimo tego istnieje obecnie wiele dostępnych zasobów i narzędzi służących poprawie cyfrowej grywalizacji do celów edukacyjnych, o których nauczyciele często nie wiedzą.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i edukatorów szkół średnich w zakresie stosowania grywalizacji w zapewnieniu angażującego, integracyjnego i wysokiej jakości cyfrowego procesu nauczania i uczenia się.

Dzięki opracowanej metodologii oraz podaniu praktycznych przykładów i wskazówek wspierających nauczycieli w korzystaniu z grywalizacyjnych praktyk online, uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa, doskonalenia umiejętności i czerpania radości z procesu uczenia się.

Głównymi oczekiwanymi rezultatami projektu po jego zakończeniu ma być wsparcie nauczycieli i uczniów szkół średnich w nabyciu i opanowaniu przez nich nowych, innowacyjnych narzędzi i metod pedagogicznych dzięki wdrożeniu praktyk grywalizacji w proces uczenia cyfrowego.

Partnerzy zamierzają osiągnąć ten cel poprzez opracowanie zestawu zasobów i narzędzi, które będą wspierać i kierować nauczycieli w wykorzystywaniu materiałów z grywalizacji aby zaangażować uczniów i odpowiedzieć na zróżnicowane ich potrzeby w klasie. W tym celu projekt dostarczy wyniki przetłumaczone na 6 języków krajów partnerskich (EN, EL, RO, FR, IT i PL).