You are currently viewing Postępy uczniów w nauce przy użyciu grywalizacji

Postępy uczniów w nauce przy użyciu grywalizacji

W dzisiejszych jak i przyszłych czasach, nowoczesna technologia jest niezbędna do nauki w celu uzyskania lepszych wyników w nauczaniu. Aby dostosować się do zmnieniającego się świata, nauczyciele coraz częściej korzystają z różnych narzędzi i strategii cyfrowych w swoich metodach nauczania.

Grywalizacja w nauczaniu jest strategią coraz częściej stosowaną przez nauczycieli na całym świecie. Korzystanie z narzędzi grywalizacyjnych może mieć pozytywny wpływ na motywowanie uczniów, rozwijanie współpracy, kreatywności, umożliwiając przez to bardziej efektywną naukę. Istnieje wiele sposobów wykorzystania grywalizacji, które można włączyć do metod nauczania.

Korzystanie z różnych platform lub aplikacji do interaktywnej nauki z wykorzystaniem grywalizacji to świetny sposób na utrzymanie zaangażowania uczniów. Nauczyciele mogą angażować uczniów za pomocą tabletów, smartfonów, tablic interaktywnych i nie tylko, umożliwiając im dostęp do zasobów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie.

Korzystanie z technologii w ten sposób pomaga zwiększyć zaangażowanie i motywację uczniów, które są niezbędne do wspierania efektywnej nauki. Nasz projekt oferuje szeroką gamę platform, które można włączyć do lekcji i z których z powodzeniem mogą korzystać uczniowie. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na internetową stronę projektu.

źródło: Foc na Pexels

Wybór chociażby jednej z platform, które mogę grywalizować lekcje, stwarza możliwości kształtowania własnej strategii nauczania, w zależności od poziomu wiedzy i potrzeb uczniów. W ten sposób lekcje mogą stać się bardziej zróżnicowane przy wykorzystaniu np. stylu: narracyjnego, angażującego/zabawnego, kreatywnego (uczniowie mogą budować własne treści) czy też natychmiastowej informacji zwrotnej oraz wskaźników postępu (np. punkty, odznaki, rankingi). Grywalizacja w nauczaniu nie służy wyłącznie rozrywce. Można ją także zastosować do nauczania nowych technik, aby zachęcić uczniów do odkrywania nowych sposobów na wykonywanie różnych zadań.

Podsumowując, grywalizacja to świetny sposób, aby pomóc poszczególnym uczniom w procesie uczenia się i zmotywować ich do osiągania lepszych wyników. W ten sposób nauczyciele mogą włączyć grywalizację do różnych działań edukacyjnych, motywując i aktywnie angażując uczniów w ich własną naukę, z coraz lepszymi wynikami.


Bibliografia:

What is gamification and how it can be integrated into learning https://lernero.ro/ce-este-gamificarea-si-cum-poate-fi-integrata-in-invatare/

Gamification in the classroom, advantages and disadvantages https://madreshoy.com/ro/gamificacion-en-las-aulas-ventajas-desventajas/

The impact of gamification on students’ learning, engagement and behavior based on their personality traits   https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-019-0098-x

Gamification For Learning: Strategies And Examples https://elearningindustry.com/gamification-for-learning-strategies-and-examples