PARTNERZY PROJEKTU

LOGOPSYCOM (Belgia)

Logopsycom to centrum innowacji edukacyjnej, które tworzy i wykorzystuje alternatywne metody i narzędzia (cyfrowe lub nie), aby towarzyszyć szkołom, centrom kształcenia zawodowego, organizacjom edukacyjnym, młodzieży oraz ich rodzicom. Centrum na początku działalności wspierało młodzież z zaburzeniami uczenia się specjalizując się m.in. w dyspraksji, dysfazji, dysleksji, itp. czy też przy specyficznych zaburzeniach uczenia się (SLD) i dlatego zawsze pracuje nad dostępnością treści.

Firma prowadzi doradztwo projektowe dla szkół i ośrodków młodzieżowych w swoim regionie, co ma na celu pomóc im tworzyć dobre projekty, które poprawiają jakość metod nauczania, ich otoczenia i oczywiście „polityki integracji”. Firma ma doświadczenie w pracy nad ponad 50 projektami Erasmus+, KA2.

www.logopsycom.com

 

Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej (Polska)

Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej w Łodzi należy do działającej na terenie całego kraju grupy Szkoły Edukacji Innowacyjnej. Uczniowie są w wieku 15-20 lat. Głównym celem szkoły jest wychowanie młodych ludzi pewnych siebie, otwartych na świat i innych ludzi, potrafiących podejmować nowe wyzwania, myślących kreatywnie i nieszablonowo.

Profil szkoły jest ściśle techniczny, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, programowania i nauk ścisłych. Szkoła stawia także na rozwój umiejętności społecznych i biznesowych oraz kreatywności, ponieważ są to czynniki absolutnie niezbędne we współczesnym świecie biznesu, także w sektorze IT.

www.lodz.sei.edu.pl

Szkoła Techniczna Mihai Bacescu (Rumunia)

Szkoła Techniczna „Mihai Băcescu” z Fălticeni znajduje się w małym miasteczku na północy Rumunii. Misją szkoły jest zapewnienie uczniom usług edukacyjnych na wysokim poziomie, jakości opartej na odpowiedzialności, wydajności, równych szansach, rozwijaniu wartości ludzkich i podnoszeniu kompetencji zawodowych zarówno w kontekście krajowym jak i europejskim.

W celu podniesienia jakości edukacji i rozwoju europejskiego wymiaru edukacji korzysta z możliwości jakie daje Unia Europejska aby zaangażować wielu studentów i nauczycieli w projekty europejskie (Socrates, LLP czy Erasmus+). Za najlepsze wyniki i pracę w tej dziedzinie już pięciokrotnie otrzymała od rumuńskiego Ministerstwa Edukacji tytuł SZKOŁY EUROPEJSKIEJ.

www.ctmbacescu.ro

IMS Private School (Cypr)​

Prywatna Szkoła IMS jest szkołą średnią oficjalnie uznaną przez Ministerstwo Edukacji i Kultury na Cyprze.

Szkoła oferuje program bez precedensu edukacyjnego, „Program Wyższej Szkoły Średniej”, ze świeżym podejściem, które odbiega od przestarzałych metod, wciąż szeroko stosowanych przez inne instytucje edukacyjne. Trzyletni program ukierunkowany jest na przygotowanie uniwersyteckie i opiera się na uzdolnieniach a nie wieku i koncentruje się na umiejętnościach każdego ucznia. Oprócz dyplomu ukończenia szkoły IMS, który jest uważany za ważną kwalifikację, uczniowie kończą szkołę z wieloma nagrodami na poziomie A, co umożliwia im dalszą naukę na najlepszych europejskich uniwersytetach.

www.ims-edu.com

Euphoria Net Srl (Włochy)

Euphoria Net Srl to włoska firma specjalizująca się w trzech dziedzinach: zarządzanie projektami, szkolenia oraz organizacja wydarzeń i strategii komunikacyjnych.

Euphoria Net działa w obszarze możliwości UE, obejmując główne aspekty międzynarodowych projektów i działań: planowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, sprawozdawczość techniczna i finansowa. Firma wnosi do projektu doświadczenie w opracowywaniu szkoleń, innowacji edukacyjnych oraz angażuje szeroką sieć szkół, dyrektorskich związków zawodowych, ośrodków szkoleniowych przydatnych i funkcjonalnych w projektach międzynarodowych.

www.euphorianet.it