You are currently viewing Grywalizacja z perspektywy nauczyciela – refleksje z praktyki szkolnej

Grywalizacja z perspektywy nauczyciela – refleksje z praktyki szkolnej

Pisaliśmy już o wielu pozytywnych aspektach grywalizacji w nauczaniu. Przede wszystkim z perspektywy ucznia i jego korzyści.  Warto też zwrócić uwagę na trudności i wyzwania jakie grywalizacja stawia przed nauczycielem.

Aby włączyć w proces nauczania/uczenia się nowe rozwiązania należy poświęcić odpowiednią ilość czasu i zaangażowania, a czasami po prostu samemu nauczyć się czegoś nowego. Istnieje bariera przed wprowadzaniem w życie nowych idei, pomysłów również w obszarze grywalizacji pomimo dostępnych obecnie wielu narzędzi.

Prawdą jest, że nauczyciele obciążeni są dużą ilością obowiązków i trudno im czasem wygospodarować czas by nauczyć się nowych narzędzi i przygotowywać z ich pomocą materiały do zajęć.

Praktyka jednak pokazuje, że czas poświęcony na przygotowanie testów/materiałów zwraca się z nawiązką. Raz przygotowany materiał można później wielokrotnie wykorzystać, stosując ten sam albo udoskonalony tylko materiał/scenariusz.

Źródło: Canva

Dobry nauczyciel musi też cały czas się rozwijać i wdrażać nowe rozwiązania, narzędzia w procesie nauczania by go uatrakcyjniać, uczynić bardziej efektywnym, zwłaszcza w zmieniającym się świecie – rozwój technologii informatycznych powoduje, że oczekiwania uczniów są obecnie inne niż kiedyś.

Aby uczniów zainteresować trzeba za nimi podążyć i zaoferować im wiedzę w taki sposób, który przykuje ich uwagę  i  będzie dla nich atrakcyjny. Wszak to nauczyciel jest dla ucznia, a nie uczeń dla nauczyciela – jakkolwiek inaczej byśmy myśleli…

Nauczyciel, który włoży wysiłek w poznanie i wdrożenie nowych rozwiązań – grywalizację w swoją praktykę szybko przekona się o zaletach swoich decyzji.Widok zainteresowanych, skupionych na nauce, a nawet zafascynowanych uczniów rekompensuje wniesiony trud w przygotowanie materiałów i lekcji w nowy, nieszablonowy sposób.

Zapał i obserwacja własnych wyników przez uczniów (zwłaszcza na tle innych) udziela się także nauczycielowi, który z zapartym tchem śledzi postępy swoich podopiecznych co wciąga go również w tę grę. Prace zadawane uczniom w tym samym czasie mogą mieć różną treść, formę, kolejność, czas (co pomaga także w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Dodatkowo nauczyciel może nie tylko obserwować bieżące postępy uczniów, ale otrzymywać raporty i zestawienia efektów procesu kształcenia. Daje to możliwość nie tylko analiz porównawczych, ale przede wszystkim informacji zwrotnej w jaki sposób i z którymi uczniami dalej pracować aby osiągać pożądane efekty – co wymaga jego szczególnej uwagi.

Mamy nadzieję, że powyższe refleksje w czasie kiedy jesteśmy już w trakcie procesu testowania przygotowanych w projekcie GDL materiałów – sekwencji pedagogicznych i arkuszy objaśniających do narzędzi – zachęcą was do sięgnięcia po nie i wypróbowania tej gry, w którą my już prawie dwa lata z satysfakcją gramy!