You are currently viewing Grywalizacja w szkole: jak gry mogą stać się narzędziem do nauki!

Grywalizacja w szkole: jak gry mogą stać się narzędziem do nauki!

Nasz projekt Erasmus+ GDL – Gamification of Digital Learning promuje wykorzystanie grywalizacji w uczeniu się online oraz twarzą w twarz, co ma zapewnić wsparcie nauczycieli i edukatorów szkół średnich w opracowaniu nowej, bardziej angażującej, stymulującej i integracyjnej metodologii nauczania.

Liczne badania wykazały, że grywalizacja, czyli wykorzystanie gier oraz ich mechaniki i dynamiki w kontekście edukacyjnym, może znacząco poprawić motywację, zaangażowanie i zainteresowanie uczniów, zwiększyć ich kreatywność oraz zacieśnić więzi społeczne i wywołać radość.

Zasada grywalizacji jest bardzo prosta: baw się dobrze, aby uzyskać lepsze wyniki!

W ten sposób gra staje się prawdziwym narzędziem dydaktycznym, przez które można lepiej zaangażować uczniów i zapewnić lepsze utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów.

Grywalizacja oznacza nie tylko wykorzystanie gier wideo w procesie uczenia się, ale także wprowadzenie do edukacji typowych elementów opartych na mechanizmie gry takich jak: punkty, poziomy, nagrody, wirtualne towary, awatary, rankingi, quizy, zagadki itp. z wykorzystaniem zarówno fizycznego, jak i cyfrowego środowiska.

Grywalizacja jest niezwykle przydatną metodą wspierania i motywowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez to, że jest łatwo dostępna i w pełni konfigurowalna. Ten aspekt może pomóc uczniom z określonymi trudnościami w uczeniu się, ponieważ umożliwia nauczycielom dostosowanie materiałów, czcionek i wszelkich innych aspektów do konkretnych potrzeb ucznia. Dodatkowym atutem grywalizacji jest zapewnienie natychmiastowej i stałej informacji zwrotnej, co jest bardzo ważne dla takich uczniów.

Włączenie elementów gry do nauczania jest korzystne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, których ma pobudz nowy sposób nauczania, a przygotowywanie lekcji za pomocą nowych, innowacyjnych metod nauczania może stać się źródłem zabawy nie tylko dla uczniów, ale także dla nich samych.

Dzięki grywalizacji i przygotowaniu dostosowanych materiałów, nauczyciele mogą zwiększyć poziom zaangażowania w klasie, stymulując przez to uczestnictwo i naukę.

Wreszcie, grywalizacja oferuje nauczycielom lepsze narzędzia do kierowania i nagradzania uczniów, umożliwiając łatwiejsze monitorowanie wyników ich pracy i postępów w nauce. Nauczyciele mogą udzielać uczniom informacji zwrotnych dostosowanych do programu nauczania, aby wspierać i motywować ich do nauki na forum klasy. Informacje zwrotne na przykład w postaci komentarzy, mogą być także udzielana przez rówieśników z klasy.

Wykorzystywanie grywalizacji w nauczaniu nie jest nową praktyką, jednak pandemia Covid-19 sprawiła, że zajęcia stacjonarne zostały nagle przeniesione do środowiska cyfrowego co spowodowało, że powstała pilna potrzeba wprowadzenia metod grywalizacji do nauczania. Ta nagła zmiana sprawiła, że ​​nauczyciele nie byli odpowiednio przygotowani do wprowadzenia nowego sposobu nauczania w środowisku e-learningowym, co utrudniało im i ich uczniom przejście do awaryjnego sposobu nauczania.

Kompendium i zestaw technicznych narzędzi naszego projektu mają na celu pomóc nauczycielom zwiększyć ich umiejętności cyfrowe w korzystaniu z grywalizacji poprzez dostarczenie praktycznych wskazówek i konkretnych przykładów.