You are currently viewing Grywalizacja w nauczaniu cyfrowym — zestaw narzędzi technicznych dla nauczycieli

Grywalizacja w nauczaniu cyfrowym — zestaw narzędzi technicznych dla nauczycieli

,,Gamification of Digital Learning” to partnerska współpraca w edukacji szkolnej, która ma być realizowana przez dwa lata przez konsorcjum pięciu doświadczonych organizacji. Jednym z głównych celów projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli i świadomości istnienia zasobów cyfrowych do grywalizacji, poprzez dostarczanie wskazówek i przykładów wykorzystania tych narzędzi, tak aby nauczyciele i wychowawcy nabrali większej pewności siebie w wykorzystywaniu elementów grywalizacji na swoich lekcjach.

Projekt ma na celu m.in. stworzenie i zaprezentowanie zestawu narzędzi technicznych możliwych do wykorzystania w grywalizacji.
Prowadzony przez Euphoria Net i przy wsparciu wszystkich partnerów projektu zestaw narzędzi technicznych (R2) ma zgromadzić i zaprezentować wybór 40 obecnie dostępnych zasobów, narzędzi i oprogramowania online, które można włączyć do grywalizacji w nauczaniu cyfrowym.

Wybór tych narzędzi będzie oparty na rekomendacjach nauczycieli oraz na priorytecie włączenia i dostępności. Zestaw narzędzi zostanie zaprezentowany w postaci „kart cyfrowych” lub „fiszek” o maksymalnej długości 2 stron każda tak aby w maksymalnie uproszczony sposób zapoznać nauczyciela/edukatora z danym narzędziem, przez co zwiększy się zasięg odbiorców. W ten sposób zestaw narzędzi będzie miał praktyczny i przyjazny dla użytkownika format, do którego nauczyciele i edukatorzy będą mogli w łatwy sposób uzyskać dostęp i konsultować się między sobą, aby pozyskiwać informacje i inspiracje na temat ich wykorzystania do grywalizacji w swoich praktykach nauczania.

Każda „fiszka” zawierać będzie:
• opis narzędzia/oprogramowania/zasobu internetowego w sposób tekstowy i wizualny,
• poziom wiekowy i najbardziej odpowiedni/preferowany przedmiot nauczania,
• „za i przeciw”, aby przedstawić podsumowanie w postaci korzyści i ograniczeń,
• wskaźnik rekomendacji narzędzia przez nauczycieli (wynik),
• ocenę pod kątem dostępności narzędzia,
• praktyczne porady dotyczące integracyjnego wykorzystania edukacyjnego narzędzia/oprogramowania/zasobów online.

Zestaw technicznych narzędzi wykorzystujących grywalizację ma stanowić cenny zasób w rękach nauczycieli i edukatorów. Ma zapewnić znaczące wsparcie w wysiłku utworzenia atrakcyjnego planu lekcji przez nauczyciela w celu zwiększenia zaangażowania wszystkich uczniów w klasie.

Zestaw technicznych narzędzi zostanie przetłumaczony na język narodowy każdego z partnerów (EN, GR, RO, FR, IT i PL), co ma zapewnić jak najszersze wykorzystanie tych narzędzi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.