You are currently viewing Grywalizacja w nauczaniu cyfrowym  – Sekwencje pedagogiczne

Grywalizacja w nauczaniu cyfrowym  – Sekwencje pedagogiczne

Gamification of Digital Learning to projekt współpracy w zakresie edukacji szkolnej, realizowany w ciągu dwóch lat przez konsorcjum pięciu doświadczonych organizacji. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli poprzez wzrost ich świadomości na temat zasobów cyfrowych z obszaru grywalizacji a także dostarczenia wskazówek i przykładów, aby nauczyciele i edukatorzy nabrali większej pewności siebie w wykorzystywaniu grywalizacji na swoich lekcjach.

W ramach rezultatów projektu, partnerzy stworzyli serię sekwencji pedagogicznych opartych na grywalizacji, które oferują gotowe do użycia materiały dla nauczycieli, chcących zintegrować techniki grywalizacji ze swoimi metodami nauczania. Sekwencje pedagogiczne (R4) – rezultaty to praktyczne przykłady 15 scenariuszy lekcji, które wykorzystują elementy grywalizacji w nauczaniu cyfrowym. Będą one opisywać pedagogiczne wdrażanie oraz zastosowanie narzędzi i zasobów wykorzystywanych do grywalizacji w nauczaniu cyfrowym dla różnych poziomów wiekowych i obszarów nauczania.

Rezultat (R4) pozwoli nauczycielom prześledzić przykładowe scenariusze lekcji z zastosowaniem praktyk grywalizacji w nauczaniu cyfrowym, nawet jeśli nie mają oni wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie. Rezultat ten skierowany jest do nauczycieli, trenerów i edukatorów w szczególności ze szkół średnich. Ma to umożliwić przyszłym czytelnikom odtworzenie podobnych doświadczeń we własnym środowisku pracy.

Źródło: Pavel Danilyuk on Pexels

Sekwencje pedagogiczne obejmują szeroki zakres przedmiotów i dostarczają nauczycielom praktycznych wskazówek, jak krok po kroku grywalizować swoje nauczanie, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów w procesie nauczania. Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę nauczycielom i edukatorom utworzono także arkusze wyjaśniające narzędzia, które zostały zastosowane w sekwencjach pedagogicznych do grywalizowania lekcji. Pokazują one jak krok po kroku korzystać z danego narzędzia, co stanowi ostatni rezultat projektu GDL.

Sekwencje pedagogiczne będą prezentowane w formie cyfrowej broszury, aby w łatwy i dostępny sposób można było je rozpowszechniać oraz stosować w różnych kontekstach i w szerszym gronie odbiorców. Sekwencje zostaną przetłumaczone na języki narodowe każdego z partnerów (EN, GR, RO, FR, IT i PL), aby zapewnić jak najszersze zastosowanie na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.