Συγκεντρώνει και παρουσιάζει μια επιλογή 40 διαθέσιμων διαδικτυακών πόρων, εργαλείων και λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παιχνιδοποίηση στην ψηφιακή μάθηση. Η επιλογή αυτών των εργαλείων βασίζεται στη σύσταση των εκπαιδευτικών, αλλά και στην προτεραιότητα της συμμετοχικότητας και της προσβασιμότητας.

ANIMAKER

ANKIAPP

BLENDSPACE

BOOK WIDGETS

BOOK CREATOR

BRAINSCAPE

BREAKOUT EDU

CANVA

CHEMPAPER

CLASSCRAFT

CLASSDOJO

DIAGNOSTIC QUESTIONS

EDPUZZLE

FLASHMIND

FLIPGRID

FORMATIVE

GENIALLY

GOOSECHASE

HISTORIANA

INSERT LEARNING

KAHOOT

KNOWRE

LABSTER

LEGENDS OF LEARNING

MINDOMO

MY STORYBOOK

PANQUIZ!

PIXTON

PLAYBRIGHTER

PLAYPOSIT

PLICKERS

QUIZLET

QUIZALIZE

QUIZIZZ

SIMPLESHOW

SOCRATIVE

SPIDERSCRIBE

STORYBOARD THAT

STORYJUMPER

THINGLINK

UNIMERSIV

WORDWALL