You are currently viewing Παιχνιδοποίηση: Μια αποτελεσματική στρατηγική για άτομα με αυτισμό

Παιχνιδοποίηση: Μια αποτελεσματική στρατηγική για άτομα με αυτισμό

Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί στοιχεία που προσομοιάζουν με παιχνίδια σε μη παιγνιώδη πλαίσια, όπως η εκπαίδευση, για να κινητοποιήσει και να δεσμεύσει τους εκπαιδευόμενους. Από την άλλη, ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και την παρουσία επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της μάθησης για άτομα με αυτισμό, η παιχνιδοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της μάθησης και της δραστηριοποίησης τους.

Για την υποστήριξη των συμβατικών μεθόδων θεραπείας, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διερεύνηση της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών και παιχνιδοποιημένων θεραπευτικών παρεμβάσεων3. Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας έχει επηρεαστεί από παρεμβάσεις που βασίζονται σε παιχνίδια, αυξάνοντας την προθυμία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν σε μια ευρεία παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών για παιδιά με αυτισμό καθώς και σε εφαρμογή παιχνιδοποίησης.

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι παιχνιδοποιημένες παρεμβάσεις έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των ερευνητών και των θεραπευτών που ασχολούνται με το αυτιστικό κοινό. Ο αριθμός των μελετών σχετικά με την τεχνολογία για τον αυτισμό έχει πολλαπλασιαστεί, με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Διάφοροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να διερευνούν την παιχνιδοποίηση ως έναν τρόπο παρακίνησης, εμπλοκής και αύξησης της εμπειρίας των χρηστών. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η αυτοδιαχείριση και η υγεία είναι διάφοροι τομείς εφαρμογών που υιοθετούν την παιχνιδοποίηση στη λειτουργία της. Λόγω αυτών των λόγων, η παιχνιδοποίηση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία επτά χρόνια και δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι μείωσης της ανάπτυξης.

Σήμερα, τα πρώτα σημάδια της θεσμοθέτησης της έρευνας για την παιχνιδοποίηση ως διεπιστημονικό πεδίο μπορούν να παρατηρηθούν με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, μπορούν να βρεθούν πολλές βιβλιογραφίες για την παιχνιδοποίηση και τον αυτισμό, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής της παιχνιδοποίησης σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών. Πολυάριθμες μελέτες υποδεικνύουν ένα πλήθος στοιχείων, μεθόδων και στρατηγικών παιχνιδοποίησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τον αυτισμό.

Επιπλέον, η στόχευση πολλαπλών συμπεριφορών στο σχεδιασμό του παιχνιδιού θα επέτρεπε σε ένα μεμονωμένο παιδί με αυτισμό να μάθει, να εξασκηθεί και να βελτιώσει τις δυσκολίες του σε μία ή περισσότερες συμπεριφορές που στοχεύει η εφαρμογή παιχνιδιού. Η εξατομίκευση είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στην παιχνιδοποίηση, ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και πλαισίου του αυτισμού. Στη διαδικασία σχεδιασμού της παιχνιδοποίησης πρέπει να υπάρχει χώρος για την εξατομίκευση των στόχων της θεραπείας. Η παροχή μιας εμπειρίας από τον πραγματικό κόσμο με την οποία οι χρήστες μπορούν να συσχετιστούν θα τους ευαισθητοποιήσει περισσότερο σχετικά με τις δυνατότητες της παιχνιδοποίησης και θα βοηθήσει έτσι στην καλύτερη διαχείριση των προσδοκιών των χρηστών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε με άμεσο τρόπο με χειροκίνητη εξατομίκευση του περιεχομένου του παιχνιδιού είτε πιο έμμεσα, μέσω αυτόματης προσαρμογής με βάση τις προτιμήσεις των παικτών ή την τεχνική μοντελοποίησης.


Βιβλιογραφία:

  • Gamification Design Framework to Support Autism Children Interaction Skills: A Systematic Review Siti Azreena Mubin1, Matthew Wee Ann Poh2, Rizawati Rohizan3, Aida Zamnah Zainal Abidin4, Wong Chung Wei
  • The use of gamification and serious games within interventions for children with autism spectrum disorder. A systematic review.  Anna M. Ern, 2014
  • Designing Gamified Interventions for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review
  • Murilo C. Camargo, Rodolfo M. Barros, Jacques D. Brancher, Vanessa T. O. Barros & Matheus Santana 

Photo by Vanessa Bucceri on Unsplash